MUSKARI

Muskariryhmät kevät  2021

Aikataulu löytyy alta. Ilmoittautua voi tästä tai FB-ryhmän kautta.  


Aikataulu 

MAANANTAI

klo 16:40-17:10   Pikkuisten muskari (2019-2020 syntyneet)

klo 17:30-18:00    Ukulele -muskari 4-6v (ilman vanhempia)

klo 18:20-18:50    Leikkiväiset ja pikkusisarukset 3kk-4v

Kevään uutuutena ukulele-muskari 4-6 -vuotiaille! Ukulele-muskarissa tutustutaan ukulelen soittamisen alkeisiin leikin kautta. Ukulelen soittamisen lisäksi muskarissa liikutaan, lauletaan ja lorutellaan. Jokaisella ukulele -ryhmään osallistuvalla tulisi olla oma ukulele. 

Muskariryhmät keväällä  2021  

  • Muskariryhmät pidetään Rikhardinkadun kirjaston satuhuoneessa (os. Rikhardinkatu 3) 
  • Muskari alkaa maanantaina 11.1.2021
  • Kaudessa yhteensä 15 opetuskertaa 
  • Covid-19 tilanteen vuoksi muskari aloittaa tunnit etänä Zoomin kautta tammikuun loppuun asti tai kunnes Helsingin suositukset muuttuvat. Lisää infoa FB-sivulla ja suoraan Anne-Marilta
  • Kevätkauden hinta on 110 euroa/lapsi, sisaren hinta on 55 euroa/lapsi
  • Osallistuminen edellyttää maksajan/ yhden huoltajan olevan MLL Etelä-Helsingin yhdistyksen jäsen (jäsenmaksu 30 euroa/vuosi)
  • Kausimaksu maksetaan ensimmäisen muskarikerran jälkeen. Opettajan estyessä sairauden tms. yllättävän syyn takia ohjaamaan muskarituokiota, yhdestä kertaluontoisesta peruuntuneesta tunnista ei saa korvausta
  • MLL Etelä-Helsingin jäsenmaksu maksetaan kotisivujen kautta tästä
  • Muskariopettajana toimii Anne-Mari Pitkänen  - Varhaisiänmusiikinopettaja, musiikkipedagogi (AMK)
  • Lisätiedustelut muskariopettajalle: anne_mari_pitkanen@hotmail.com

Musiikkileikkikoulu 

Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta. Muskarissa musiikki koetaan elämyksellisesti laulamalla, soittamalla, kuuntelemalla sekä liikkumalla.

Musiikkikasvatus tukee lapsen luovuutta, laajentaa käsitemaailmaa sekä edistää itsetunnon kehitystä. Muskaritoiminta tukee fyysistä, emotionaalista ja kielellistä kehitystä. Tavoitteena on nauttia musiikin tekemisestä ja sen tuomasta ilosta.

Musiikkileikkikoulu voi antaa paljon myös vanhemmalle. Vanhemmat saavat nauttia yhteisestä ajasta lapsensa kanssa ja kokea ja jakaa musiikin iloa. Vanhemmat saavat myös nähdä lapsensa kehittyvän musiikillisissa taidoissa. Parhaimmillaan muskari tuo piristystä arkeen ja vanhemmat saavat tutustua toisiin lapsiperheisiin. Muskarissa opittuja lauluja ja leikkejä voidaan hyödyntää kodin arkitilanteissa.

Opetuksessa otetaan huomioon lapsen yleisen ja musiikillisen kehityksen eri vaiheet. Musiikkimateriaalina käytetään perinteisiä ja uusia lastenlauluja, klassista musiikkia sekä kansanmusiikkia. Tunnilla on aina selkeä alku ja loppu, mikä tuo tuttuuden tuntua jokaisen lapsen muskarihetkeen.

Kuva MLL/Matti Matikainen