MUSKARI

Muskariryhmät syksyllä 2021

Pääset mukaan ilmoittautumaan tästä!

Aikataulu:

MAANANTAI

klo 15:00-15:30   Vauvamuskari 3-11kk 

klo 15:50-16:20   Taaperot ja Viiperöt 1-2v 

klo 16:40-17:10   Vauvamuskari 3-11kk

klo 17:30-18:00    Ukulelemuskari 5-6v (ilman vanhempia)

klo 18:10-18:40    Perheryhmä 0-4v


KESKIVIIKKO

klo 15:00-15:30   Vauvamuskari 3-11kk 

klo 15:50-16:20   Taaperot ja Viiperöt 1-2v 


Muskariryhmät syksyllä  2021  

  • Muskariryhmät pidetään Rikhardinkadun kirjaston satuhuoneessa (os. Rikhardinkatu 3)
  • Muskari alkaa maanantaina 16.8.2021 (viikko 33)
  • Kaudessa yhteensä 15 opetuskertaa
  • Syyskauden hinta on 110 euroa/lapsi, sisaruksen hinta on 55 euroa/lapsi
  • Osallistuminen edellyttää maksajan / yhden huoltajan olevan MLL Etelä-Helsingin yhdistyksen jäsen (jäsenmaksu 30 euroa/vuosi)
  • Kausimaksu maksetaan ensimmäisen muskarikerran jälkeen. Opettajan estyessä sairauden tms. yllättävän syyn takia ohjaamaan muskarituokiota, yhdestä kertaluontoisesta peruuntuneesta tunnista ei saa korvausta
  • MLL Etelä-Helsingin jäsenmaksu maksetaan kotisivujen kautta tästä
  • Muskariopettajana toimii Anne-Mari Pitkänen  - Varhaisiänmusiikinopettaja, musiikkipedagogi (AMK)
  • Lisätiedustelut muskariopettajalle: anne_mari_pitkanen@hotmail.com

Musiikkileikkikoulu 

Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta. Muskarissa musiikki koetaan elämyksellisesti laulamalla, soittamalla, kuuntelemalla sekä liikkumalla.

Musiikkikasvatus tukee lapsen luovuutta, laajentaa käsitemaailmaa sekä edistää itsetunnon kehitystä. Muskaritoiminta tukee fyysistä, emotionaalista ja kielellistä kehitystä. Tavoitteena on nauttia musiikin tekemisestä ja sen tuomasta ilosta.

Musiikkileikkikoulu voi antaa paljon myös vanhemmalle. Vanhemmat saavat nauttia yhteisestä ajasta lapsensa kanssa ja kokea musiikin iloa. Vanhemmat saavat myös nähdä lapsensa kehittyvän musiikillisissa taidoissa. Parhaimmillaan muskari tuo piristystä arkeen ja vanhemmat saavat tutustua toisiin lapsiperheisiin. Muskarissa opittuja lauluja ja leikkejä voidaan hyödyntää kodin arkitilanteissa.

Opetuksessa otetaan huomioon lapsen yleisen ja musiikillisen kehityksen eri vaiheet. Musiikkimateriaalina käytetään perinteisiä ja uusia lastenlauluja, klassista musiikkia sekä kansanmusiikkia. Tunnilla on aina selkeä alku ja loppu, mikä tuo tuttuuden tuntua jokaisen lapsen muskarihetkeen.

Ukulelemuskarissa tutustutaan ukulelen soittamisen alkeisiin leikin kautta. Ukulelen soittamisen lisäksi muskarissa liikutaan, lauletaan ja lorutellaan. Jokaisella ukulelemuskariin osallistuvalla tulisi olla oma ukulele. 

Kuva MLL/Matti Matikainen