Yhdistyksen syyskokous perjantaina 30.11.2018 klo 12.00 - tervetuloa!

8.11.2018

MLL Etelä-Helsingin syyskokous on avoin kaikille jäsenille!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Etelä-Helsingin yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

MLL Etelä-Helsingin hallitus kutsuu koolle yhdistyksen syyskokouksen:

Aika: perjantaina 30. marraskuuta klo 12.00
Paikka: Moko Market Café & Store Punavuori, Perämiehenkatu 15, 00150 Helsinki 

 

Syyskokouksen esityslista

1.     Kokouksen avaus

2.     Läsnäolijoiden toteaminen

3.     Kokouksen puheenjohtajan valinta

4.     Kokouksen sihteerin valinta

5.     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6.     Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta (2)

7.     Kokouksen esityslistan hyväksyminen

8.     Hallituksen jäsenten valinta

9.     Hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10.   Yhdistyksen toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajan valinta

11.   Yhdistyksen edustajat (3) piirin ja liiton kokouksissa vuodelle 2019

12.   Jäsenmaksu yhdistykselle vuonna 2019

13.   Kannatusmaksu vuonna 2019

14.   Toimintasuunnitelman vahvistaminen

15.   Talousarvion vahvistaminen

16.   Ilmoitusasiat

17.   Muut kokouksen käsiteltäviksi esitetyt asiat

18.   Kokouksen päättäminen

 

 

TERVETULOA!

Helsingissä 8.11.2018 


Hallitus

MLL Etelä-Helsinki