Yhdistyksen syyskokous torstaina 12.12.2019 klo 13 - tervetuloa!

28.11.2019

 

MLL Etelä-Helsingin syyskokous on avoin kaikille jäsenille!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Etelä-Helsingin yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

MLL Etelä-Helsingin hallitus kutsuu koolle yhdistyksen syyskokouksen:

Aika: torstaina 12. joulukuuta klo 13.00
Paikka: Ravintola Strindberg, Pohjoisesplanadi 33, 00130 Helsinki 

 

Syyskokouksen esityslista

1.     Kokouksen avaus

2.     Läsnäolijoiden toteaminen

3.     Kokouksen puheenjohtajan valinta

4.     Kokouksen sihteerin valinta

5.     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6.     Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta (2)

7.     Kokouksen esityslistan hyväksyminen

8.     Hallituksen jäsenten valinta

9.     Hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10.   Yhdistyksen toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajan valinta

11.   Yhdistyksen edustajat (3) piirin ja liiton kokouksissa vuodelle 2020

12.   Jäsenmaksu yhdistykselle vuonna 2020

13.   Kannatusmaksu vuonna 2020

14.   Toimintasuunnitelman vahvistaminen

15.   Talousarvion vahvistaminen

16.   Ilmoitusasiat

17.   Muut kokouksen käsiteltäviksi esitetyt asiat

18.   Kokouksen päättäminen

 

 

TERVETULOA!

Helsingissä 28.11.2019 


Hallitus

MLL Etelä-Helsinki